Werkwijze van Talma

Om de ontwikkeling van wetenschappelijk hoogstaand onderzoek te verbinden met maatschappelijke vragen, heeft de werkwijze van het Talma Instituut een sterk interactief karakter. De onderzoekers van het Talma Instituut werken altijd samen met maatschappelijke partners en met wetenschappers van andere kennisinstituten. Dat gebeurt niet alleen bij de uitvoering van onderzoek, maar in het hele proces van kennisproductie en kennisverspreiding. Dat is nodig, omdat onze samenwerkingspartners uiteindelijk de gebruikers zijn van de kennis en de andere opbrengsten van de programma's. Dialoog en co-creatie zijn dus kernbegrippen van het instituut.